Artikel 1:

Deelname aan het Open Golfkampioenschap Asten 2023 staat open voor dames en heren die op de speeldatum vrijdag 16 Juni minimaal 18 jaar oud zijn. Tevens moeten de deelnemers geregistreerd staan bij de NGF met een geldig GVB. De maximale wedstrijd playing Hcp is: 36

Artikel 2:

Het Open Golfkampioenschap Asten is toegankelijk voor golfers met een aantoonbaar officieel GVB, NGF- handicapbewijs ofwel een EGA-handicapbewijs van de desbetreffende homecourse of handicapregistrerende organisatie.

Artikel 3:

Er wordt gespeeld in 1 Dames en 1 heren klasse

Artikel 4:

De organisatie behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de representativiteit van de handicaps een minimum van twee recente qualifying kaarten voor de wedstrijd van de deelnemer te vragen. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden worden wel toegelaten. Echter zij vallen buiten de officiële wedstrijd en de daarbij behorende prijsuitreiking. De wedstrijd zal worden gespeeld met de meest recente handicap, zoals vermeld op de site van de NGF

Deelnamebedrag:

Artikel 5:

Inschrijfgeld voor deelname inclusief een uitgebreid verzorgingsarrangement vanaf de ontvangst om tot het einde van het evenement ca. 22.00 uur
(o.a. baancatering, diner, alle drankjes etc. ) is € 75,00 voor leden en € 125,00 voor niet leden

Het inschrijfgeld dient voor 17 Juni. a.s. te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL32RABO0127973907 t.n.v. Piet Berkvens van g.v. Het Woold
met vermelding van GKA 2023.

Bij afmelding binnen 14 dagen van het kampioenschap volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. Het maximum aantal deelnemers is 90. Wanneer het maximaal aantal deelnemers wordt overschreden, is de valutadatum van ontvangst inschrijfgeld bepalend.

Publicatie en registratie:

Artikel 7:

Niet leden van g.v. Het Woold kunnen inschrijven via www.golfkampioenschapasten.nl Leden van GV het Woold kunnen ook inschrijven via Egolf4U op de website van Het Woold.
Tevens is het mogelijk een mail te sturen met een verzoek tot inschrijving naar Sjaak Leenders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Artikel 8:

Door aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de, door de organisatie, gestelde voorwaarden. De deelname zal per mail aan de deelnemer worden bevestigd. Informatie kan worden ingewonnen bij de organisatie. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de bijdrage en speelvoorwaarden van het Open Golfkampioenschap Asten.

Algemeen:

Artikel 9:

Het kampioenschap wordt gespeeld en de scores berekend volgens het reglement van de organisatie, het meest recente handicapsysteem van de NGF alsmede de plaatselijke regels van de betreffende golfclub. De Wedstrijdleiding is in handen van organisatiecomite GKA 2022

Artikel 10:

Elke deelnemer dient zich uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

Artikel 11:

Elke deelnemer, zal worden gemarked door een mededeelnemer. Elke deelnemer dient binnen 20 minuten na het verlaten van zijn of haar laatst te spelen, of gespeelde, hole de ingevulde scorekaart aan de wedstrijdleiding te overhandigen, om voor de prijsuitreiking in aanmerking te komen.

Artikel 12:

Bij gelijke einduitslag beslissen de resultaten van de laatste 9-6-3-2-1 holes (hole 10-18) van de scorekaart, waarna loting volgt. Vragen over het reglement zullen worden behandeld door de wedstrijdorganisatie wiens beslissing bepalend is.

Artikel 13:

Klassering wordt in alle categorieën berekend op basis van het individueel stablefordsysteem. De deelnemer met het minste aantal slagen over 18 holes en geboren en/of woonachtig in de gemeente Asten wordt uitgeroepen tot Golfkampioen van Asten 2022. Om in aanmerking te komen voor het Golfkampioenschap van Asten, moet een deelnemer alle slagen tellen en dient er dus volledig te worden uitgeholed.

Alle categoriën spelen verder volgens het reglement van de organisatie, de regels van de Nederlandse Golf Federatie alsmede de plaatselijke regels van de desbetreffende golfclub waar de wedstrijd wordt gehouden.

Er is een aparte klassering voor dames en heren betreffende de golfkampioen van Asten.
Alle gerechtigde deelnemers, behalve gastspelers van eventuele sponsors, komen in aanmerking voor prijzen inclusief het Golfkampioenschap van Asten.
De organisatie behoudt zich het recht voor prijzen uitsluitend toe te kennen aan deelnemers strijdend om het kampioenschap van Asten.

Deelnemende dames mogen er van uitgaan, dat er minimaal 2 dames per flight zullen worden ingedeeld.

Artikel 14:

Alle deelnemers dienen met golfballen te spelen welke voldoen aan de eisen van de EGA.

Artikel 15:

In het geval van een dispuut zal worden beslist door de wedstrijdleiding indien nodig in overleg met de referee. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 16:

Onder de volgende omstandigheden kan het Open Golfkampioenschap Asten gestaakt worden: In het geval van onweer -, bliksem of andere weersomstandigheden waardoor het onverantwoordelijk of onmogelijk is verder te spelen. Het staken van de wedstrijd wordt aangegeven door een hoornsignaal. Alle deelnemers dienen hun bal of positie in de baan te markeren en terug te keren naar het clubhuis.

Artikel 17:

De organisatie is bevoegd een einduitslag c.q. winnaar aan te wijzen berekend over het aantal holes dat alle deelnemers aan het Open Golfkampioenschap Asten hebben gespeeld.

Artikel 18:

De organisatie is bevoegd om een aantal holes opnieuw te laten spelen indien door wateroverlast een aantal holes onbespeelbaar is geworden.

Artikel 19:

In het geval van een dispuut of een protest dient de wedstrijdleiding het aanspreekpunt te zijn. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend. Een beroep hiertegen is niet mogelijk.

Artikel 20:

Een deelnemer, welke zich gedurende het verloop van de wedstrijd, op een zodanige wijze misdraagt dat de golfsport in diskrediet wordt gebracht, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.

Prijzen

Artikel 21:

De volgende prijzen worden uitgereikt tijdens het Open Golfkampioenschap Asten:

Golfkampioen Asten Dames en Golfkampioen Asten Heren

  • diverse prijzen heren
  • diverse prijzen dames
  • diverse prijzen Texas Scramble
  • Birdies, met uitzondering van de Texas scramble deelnemers
  • Longest drive Dames & Heren
  • Neary Dames & Heren

Artikel 22:

De winnaars ontvangen prijzen alleen in natura (geen financiële vergoeding).

Artikel 23:

Prijswinnaars die niet aanwezig zijn bij de officiële prijsuitreiking verspelen hun recht op de prijs. Bijzondere omstandigheden of expliciet verkregen toestemming van de organisatie vormen hierop een uitzondering.

Artikel 24:

In alle gevallen dat dit reglement en of andere spelvoorwaarden niet voorziet beslist de organisatie. Beslissingen van de organisatie zijn bindend. Een beroep hiertegen is niet mogelijk